Ajutorul de inmormantare este acordat în cazul persoanelor decedate, care au fost pensionare, sau unui membru din familie, care a avut in intretinere, pana la data decesului, pe titularul pensionar. Ajutorul de inmormantare se acorda unei singure persoane care face dovada că a suportat cheltuieli ocazionate de deces.

Cuantumul ajutorului pentru inmormantare este de 2022 lei.
 
Aveti nevoie de urmatoarele acte pentru obtinerea ajutorului de inmormantare:
 
- Certificat de deces (original).
- Certificat de deces (copie).
- Buletinul de identitate sau Cartea de Identitate a solicitantului (original si copie).
- Talonul de pensie al persoanei decedate.
- Factura fiscala din care sa reiasa cheltuielile facute la inmormantare (factura pentru sicriu).
- Formular tip pentru ajutorul de inmormantare.