1_400_10

Generalul de corp de armata Ali Gazi Pasa ctitoreste geamia care îi porta numele; constructia acesteia este finalizata înainte de anii 1618-1619 (de când dateaza ultimul sau testament). Mormântul sau, aflat alaturi, a fost construit în 1619 sau 1620. Sapaturile arheologice efectuate în curtea geamiei între 1994-1996 au dezvelit partial vestigiile unui han cu intrare monumentala si curte interioara, de mari dimensiuni (probabil un caravansaray - unul dintre cele 8 pe care ctitorul le lasase ca proprietati ale geamiei); constructia se afla în fata geamiei si a mormântului (spre actuala str. Republicii) si a functionat pâna în 1771 când a fost complet distrusa în timpul asediului rusesc. Acest eveniment, care a lasat Babadagul ruinat pentru multi ani, va fi afectat si cele doua monumente, al caror aspect contemporan se va fi conturat în perioada imediat urmatoare (sfârsitul sec. XVIII); inteventiile din anii 1910 si 1994-1997 asupra celor doua constructii au schimbat, la rândul lor, aspectul lor initial.