Cimitirul Municipal

descriere

Cimitirul Municipal Sibiu a fost înfiintat în anul 1907, fiind împartit în 6 mari zone în functie de religiile existente în România la data înfiintarii, astfel:
- zona de cult evanghelica;
- zona de cult romano-catolica;
- zona de cult greco-catolica;
- zona de cult reformat;
- zona de cult mozaic;
- zona de cult ortodoxa;
Ulterior acestor zone s-a mai adaugat pe parcurs zona de cult neoprotestant.
Dupa cel de-al doilea doilea Razboi Mondial s-au mai adaugat:
- Cimitirul eroilor români-germani din cel de-al doilea Razboi Mondial;
- Cimitirul Veteranilor de Razboi; 
- Cimitirul militarilor rusi;
- Cimitirul fostilor detinuti politici 
(inclusiv Cripta Grupului Dabija) ;
- Cimitirul Luptatorilor pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989.
În prezent suprafata Cimitirului Municipal Sibiu este de 434.306 mp. 
De la înfiintare pâna în prezent Cimitirul Municipal Sibiu a fost gestionat de diferite institutii în urmatoarea succesiune :
- Primaria Municipiului Sibiu;
- Exploatarea de Gospodarie Comunala;
- Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locativa;
- Agentia Domeniul Public;
- S.C.Drumuri si Prestari în Constructii S.A.;

Cimitirul Municipal Sibiu se afla în prezent în subordinea Consiliului Municipal Sibiu si este administrat de Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, care functioneaza ca institutie cu personalitate juridica proprie. 
Cimitirul Municipal Sibiu este împartit în sectii mari: A,B,C,D,E,F,G,H,K,M, aceste sectii în câmpuri, numerotate cu rânduri si numere de loc de mormânt în total de cca. 85.000 locuri mormânt, cu posibilitati de extindere.
Evidenta locurilor mormânt si a decedatilor dateaza înca de la înfiintarea cimitirului. 
În prezent evidenta se tine atât în registre (evidenta manuala), cât si computerizat pe calculator.

galerie foto